I de fleste tilfælde er det langt billigere at købe bøger på nettet i forhold til i en fysisk butik, men på nettet er der jo som regel også et hav af forskellige priser, typisk tjekker jeg de forskellige siders priser ud her: http://www.bogpriser.dk/ Den giver et godt overblik over de forskellige sider (hvis de selvfølgelig fører den bog) og samtidig over deres fragtpriser.

Jeg sparer som regel en hel del på den front, jeg køber også fra forskellige sider samtidig (ikke de samme bøger) og oftest handler jeg på disse sider, hvor jeg oplever god service, hurtig fragt og oftest når jeg handler billig/gratis fragt, jeg får det altid tilsendt til arbejdspladsen;

http://www.adlibris.com

http://www.saxo.com

http://www.elounge.com

Det var blot nogle links og en erfaring jeg ville dele med jer andre derude.

Share
At købe bøger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2019 etlivpaalandet.dk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins